Asszertív kommunikáció 4 lépésben, avagy asszertivitás a gyakorlatban

Az asszertivitás, az asszertív kommunikáció és viselkedés egy kiemelten fontos feltétele a boldog és sikeres életnek. Kevés olyan magatartásforma van, ami akkora hatással lenne az életre, mint az asszertivitás. A történelem során számos jelentős társadalmi vagy politikai változás kezdődött azzal, hogy valaki úgy döntött: most érvényesíteni fogja az akaratát.

De mégis mit jelent az asszertivitás és az asszertív kommunikáció? Mitől lesz asszertív valaki, illetve milyen előnyei, hátrányai vannak az asszertív viselkedésnek? Egyáltalán tanulható az asszertivitás?

Vonulj egy nyugodt helyre, és helyezd magad kényelembe, hiszen a most következő cikk igen tartalmas lesz, és garantáltan olyan információkat nyújt az asszertiv kommunikációról és úgy általánosságban az asszertivitásról, melyeket érdemes lesz alkalmaznod.

Mit jelent az asszertív kommunikáció és az asszertivitás?

Sokakban jogosan felmerül a kérdés: mit jelent asszertívnek lenni? Az asszertivitás nem egyenlő az agresszióval, a hangoskodással és az akaratoskodással. Az asszertív viselkedés nem azt jelenti, hogy bármi áron keresztül viszed az akaratodat másokon.

Az asszertivitás (asszertív kommunikáció) azt jelenti, hogy magabiztos és egyenes közlésmóddal tudatjuk másokkal mit szeretnénk, és mit nem.

Mielőtt belevágunk, különítsük el egymástól alaposan az alábbi fogalmakat: asszertív, agresszív, passzív, manipulatív.

Asszertív: Az asszertív ember magabiztosan, a saját és mások érzéseit figyelembe véve hozza meg döntéseit, és pontosan ezért, egyenesen kommunikál az emberekkel.

Agresszív: Az agresszív ember öntelt, erőszakos és eltökélten próbálja keresztül vinni az akaratát másokon, nem számolva azzal, hogy a másik félnek egyáltalán van-e kedve hozzá.

Passzív: A passzív ember hajlamos a saját igényei és akarata elé helyezni más emberek igényeit.

Manipulatív: Azt hiszem mind közül talán ez a legegyértelműbb. A manipulatív ember úgy próbálja meg elérni az akaratát, hogy másokat manipulál, ezáltal pedig elhárítja magáról a felelősséget.

Nézzük egy kicsit bővebben ezeket.

asszertív kommunikáció

Az asszertív kommunikáció, asszertív viselkedés

Az asszertív viselkedés a mások érdekeit is figyelembe vevő önérvényesítés. Az asszertivitás tehát az, amikor bátran kifejezzük azt, amit szeretnénk, az érzéseinket, a nézeteinket és az igényeinket. Az asszertív személy képes mások tudtára hozni, hogy mit szeretne és mit nem anélkül, hogy bármiféle kisebbrendűségi érzés támadna benne emiatt.

Az asszertív ember nem hagyja, hogy a konfliktustól való félelem elnémítsa. Képes higgadtan, könnyek és dühroham nélkül fogadni a bírálatokat.

Az asszertivitás azt jelenti, hogy nem érzed úgy, hogy bármit is bizonyítanod kellene másoknak, de ennek ellenére elvárod, hogy megfelelően bánjanak veled.

Egyformán magabiztosan érzed magad bárki társaságában, nem tartva attól, hogy az illető magasabban helyezkedik el a társadalmi ranglétrán. Az asszertív ember elegendő önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy döntéseket hozzon, továbbá azokért vállalja is a felelősséget.

Az agresszív viselkedés

Az agresszív viselkedés szintén magában foglalja az érzések, vélemények kifejezését, azonban ebben az esetben, az elsődleges eszköz a megfélemlítés, fenyegetés.

Az agresszív ember, ha rosszul bánnak vele, akkor ellenségesen és haraggal válaszol. Úgy érzi, hogy mindenáron győzedelmeskednie kell az adott helyzetben.

Az agresszív viselkedés az őszinte és egyenes kommunikáció helyett, gyakran durvasággal, szarkazmussal és mások hibáztatásával jár. Az agresszió sajnos egy győztes-vesztes helyzet, amiben ha Te győzöl, a többiek valószínűleg veszítenek.

A folyamat teljesen egyoldalú: elmondod, hogy mit szeretnél, és figyelembe sem veszed mások igényeit és érzéseit. Nem hagysz szóhoz jutni másokat, sőt gyakran olyannyira figyelembe sem veszed a többi embert, hogy félbeszakítod őket beszéd közben.

Ez a magatartás a karizmádat is negatívan befolyásolja.

Az agresszió lényege az uralkodás, és alapjaiban nélkülözi a többiek iránti tiszteletet.

A passzív viselkedés

A passzív viselkedés mögött sokszor egy súlyos önbizalomhiány lapul. Önbizalom növelés témában, illetve az önbizalomhiányról már írtam cikket ezen a blogon, amit mindenképpen érdemes lesz elolvasnod.

A passzív ember az, aki már-már betegesen tart attól, hogy bármiféle megütközést okozzon. A legjobb állapot számára az, ha észre sem veszik. A passzív ember szinte már élvezi, hogy “nem is létezik”.

A passzív ember nem fejezi ki a gondolatait, érzéseit és véleményét. Gyakran helyezi mások akaratát a sajátja elé. A passzív ember a tipikus “balek”, akinek a nyakába lehet varrni az unalmas feladatokat a munkahelyen.

A passzív ember kerüli a súrlódás minden formáját, emellett tart a többi ember véleményétől. Legtöbbször akkor sem reagál semmit, ha valaki már átlép egy bizonyos határt, inkább mélyen magába fojtja a dühét.

Passzívnak lenni annyit jelent: hagyod, hogy mások irányítsanak és hagyod, hogy ők mondják meg neked mit tegyél, és mit ne tegyél.

A manipulatív viselkedés

A manipulatív (vagy rejtetten agresszív) ember nem fejezi ki őszintén az érzéseit, nézeteit. A manipulatív ember egyfajta kerülőutat választ, mert szeretné elkerülni, hogy ki kelljen mondania mit szeretne valójában.

A manipulatív ember a háttérből észrevétlenül tereli a saját akarata felé az embereket. Jellemző, hogy bizonyos helyzetekben némasággal, “sötét” pillantással büntet.

Halogat és rendszeresen kifogásokat keres a késedelemre, vagy pusztán “elfeledkezik” azokról.

A manipulatív ember jártas mások figyelmének felkeltésében. Ritkán érkezik például időben egy megbeszélésre vagy bulira, hiszen azt akarja, hogy várjanak rá a többiek, és ezáltal felhívja magára a figyelmet.

Mikor helyénvaló az agresszív vagy passzív viselkedés?

Az asszertivitás nem állandó. Nem lehetsz mindig asszertív, hiszen vannak bizonyos helyzetek, amikor – akár ösztönösen – agresszíven vagy passzívan viselkedünk. Ez az őseinktől örökölt “üss vagy fuss” reakcióra vezethető vissza.

Régen, amikor az ősember találkozott egy másikkal, a testbeszéd alapján mérte fel, hogy vajon “egy törzsbe tartoznak e”, azaz békés, avagy támadó szándékkal közelít felé az illető. Ha támadó szándékkal közeledett, akkor kettő lehetősége volt: támad vagy elfut.

Az agresszió inkább az “üss” reakció, míg a “fuss” a passzív. Ma már természetesen kevesen találkozunk veszedelmes vadállatokkal, és az “üss vagy fuss” reakció leginkább a hétköznapi helyzetekben nyilvánul meg.

Ilyen például, amikor goromba eladóval találkozunk, vagy bunkó a főnök, de akár a kritikus partnerünk is könnyedén előidézheti ezt a reakciót.

A különbség azonban az, hogy az asszertív ember – még ha agresszív viselkedési formát választ – vállalja a felelősséget a tetteiért. Ha például az alapvetően asszertív személy agresszív, tudatosítja magában, hogy jelenleg éppen nagyon mérges.

Az asszertív emberek minden eszközzel képesek megvédeni magukat, ez alól nem kivétel az agresszió sem. Fontos tényező azonban, hogy az asszertív emberek nem támadásra, hanem védekezésre használják az agressziót.

Az asszertív ember ugyanígy választhat passzív viselkedési módot is, ha úgy látja, hogy ezzel megmenti magát egy esetleges nagyobb kártól.

Az agresszív beállítottságú ember ezzel szemben nem vállalja a következményeit a viselkedésének, hanem azt mondja, hogy “kihozták belőle, provokálták”. A passzív személy pedig azt mondja, hogy mások vették rá arra, amit tett.

asszertivitás ábra
Az asszertivitás helye

Miben segít neked az asszertív kommunikáció?

Egy egész sor okod lehet arra, hogy asszertíven akarj viselkedni. A viselkedési és kommunikációs megnyilvánulás általában már egy egész fiatal korban elsajátított dolog.

Elképzelhető, hogy jelenleg úgy érzed, nem vagy képes irányítani az életedet. Úgy érzed, hogy csak sodródsz az árral és történik minden, ahogy történik. Ez eredhet a neveltetésedből, régebbi vagy jelenlegi kapcsolataidból, egykor megélt kudarcaidból is.

Az asszertivitás, az asszertív viselkedés ezen az állapoton lendít át azáltal, hogy segítségével a saját kezedbe veheted az irányítást, valamint sikeresen érvényesítheted az akaratod úgy, hogy közben nem nyomsz el senkit.

Az asszertív kommunikáció/asszertivitás előnyei

 • Tiszteletet parancsol neked.
 • Segít tudatosítani benned, hogy mit szeretnél, és mit nem.
 • Sokkal valószínűbb, hogy teljesülnek a vágyaid, igényeid.
 • Másokra is sokkal nagyobb figyelemmel tekintesz.

Az asszertív kommunikáció/asszertivitás hátrányai

 • Neheztelnek rád vagy irigyelnek.
 • Az állhatatosságodat és eltökéltségedet agresszivitásnak tarthatják.
 • Még az asszertivitás segítségével sem garantált, hogy eléred, amit szeretnél.

Ajánlott cikk: 6 lépés a kritika kezeléséhez: a kritika kezelésének útmutatója

Miért viselkedik agresszíven az ember?

Aki rendszeresen az agresszió eszközéhez nyúl, általában valamilyen problémával küzd. Sokszor annak eredményeképpen alakul ki, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig figyelmen kívül hagyták, becsapták, megcsalták vagy kihasználták az illetőt.

Az agresszív válasz lehet tanult viselkedés is. Elképzelhető, hogy az illető abban a hitben nőtt fel, hogy teljesen normális erőszakkal megszerezni azt, amit szeretne.

Az agresszív viselkedés előnyei

 • Félnek tőled.
 • Figyelnek rád.
 • Garantáltan érvényre juttatod az akaratod.

Az agresszív viselkedés hátrányai

 • Félnek tőled és kerülnek.
 • Neheztelnek rád és nem szeretnek.
 • Hasonlóan erőszakosan vághatnak vissza.
 • Bűntudatot vagy csalódottságot érezhetsz magaddal szemben.

Miért viselkedik passzívan az ember?

A folytonos passzív viselkedés általában azoknál az embereknél fordul elő, akiket gyermekkorukban parancsoló, irányító természetű szülők, barátok vagy tanárok vettek körbe.

A passzív ember azt tanulta, hogy mindenekelőtt “másoké az elsőbbség”. Úgy érzi, hogy nem áll jogában meghozni a saját döntéseit, ezért nehezebb kérdésekben inkább – sokszor öntudatlanul is – sodródik az erősebb emberekkel, nem törődve az iránnyal.

Ezek a meggyőződések és viselkedési módok sokszor nagyon mélyen gyökereznek. A tanult tehetetlenség elmélete azt sugallja, hogy a múltbéli negatív tapasztalatok következtében, a passzív emberek megtanultak tehetetlennek és lemondónak lenni. Azt tanulták, hogy nincs hatásuk a folyamatban lévő, vagy elkövetkező eseményekre, ezért meg sem próbálnak változtatni a dolgokon.

A passzív viselkedés előnyei

 • Szeretnek, és úgy tartják, hogy nagyon könnyű veled kijönni.
 • Nem kell döntéseket hoznod.
 • Sajnálnak.
 • Nem kell felelősséget vállalnod.

A passzív viselkedés hátrányai

 • Átlépnek a fejed felett.
 • Nem a te kezedben van az irányítás.
 • Kihagynak a dolgokból, esetleg kihasználnak.
 • Nem teljesülnek az igényeid.

Miért viselkedik manipulatívan az ember?

Ha burkoltan fejezed ki a másokkal szemben érzett neheztelésed, negatív érzelmeidet vagy haragod, annak az lehet az oka, hogy úgy tanultad, az igényeid, véleményed és érzéseid kifejezése önző megnyilvánulás.

Ha abban a szellemben nőttél fel, hogy a haragod, csalódottságod, frusztrációd vagy egyéb érzelmed kimutatása nem helyénvaló, akkor megszoktad, hogy mindig rejtőzködve közelíts a céljaid felé.

Megtanultad, hogyan érheted el a céljaidat kevésbé feltűnő módon, és hogyan fejezheted ki úgy az érzéseidet, hogy azzal ne veszélyeztesd közvetlenül a környezeteddel való kapcsolatodat.

A manipulatívan viselkedő személyeknek általában nincsen elég önbizalmuk ahhoz, hogy azt kérjék, tegyék vagy mondják, amit valójában szeretnének, ezért csak a háttérből szeretnék azt titkos módszerekkel elérni.

A passzív ember egyszerűen a többiek döntésére bízza magát, a manipulatív embernek azonban, esze ágába sincs ezt tenni, de nem szívesen érvényesíti az érdekeit nyíltan.

A manipulatív viselkedés előnyei

 • Úgy tudod irányítani a helyzeteket, hogy megkapd, amit akarsz, vagy amire szükséged van.
 • Figyelnek rád.
 • Érvényre juttatod az akaratodat.
 • Nem vállalsz felelősséget.

A manipulatív viselkedés hátrányai

 • Összezavarsz másokat és frusztráltak lesznek tőled.
 • Megeshet, hogy neheztelnek rád, és nem szeretnek.
 • Elkerülnek.

Asszertivitás, agresszivitás, passzivitás, manipulatív viselkedés táblázat

Asszertív Agresszív Passzív Manipulatív
Hozzáállás -Én rendben vagyok, te rendben vagy
-Rugalmas, nyitott
-Optimista
-Döntésképes, pozitív,
-Figyelmes, együttérző, kedves, támogató, készséges
-Nyugodt
-Másokat megbecsülő
-Én rendben vagyok, te nem vagy rendben
-Rugalmatlan
-Szűk látókörű
-Harcias
-Ellenséges
-Elfogult
-Hibáztató
-Nem együttműködő
-Én nem vagyok rendben, te rendben vagy
-Lemondó
-Pesszimista
-Félénk
-Önmagát lebecsülő
-Engedékeny
-Ideges
-Feszült
-Én nem vagyok rendben, tehát te sem
-Negatív
-Irigykedő
-Durcás
-Gyanakvó
-Pesszimista
-Hibáztató
-Könnyen megsértődő
Viselkedés -Konstruktív
-Problémamegoldó
-Megoldásközpontú
-Kész tárgyalni
-Együttműködő, meghallgató
-Érdeklődő
-Befogadó
-Képes elismerést és bírálatot adni, illetve elfogadni
-Destruktív
-Énközpontú, önző
-Kirekesztő
-Erőszakos
-Zsarnokoskodó
-Támadó
-Közönyös
-Büntető
-Engedékeny
-Megalkuvó
-Tehetetlen
-Céltalan
-Zavart
-Destruktív
-Manipulatív
-Énközpontú
-Önző
-Hibáztató
-Kétszínű
-Szabotáló
-Szándékosan eredménytelen
-Aláaknázó
-Halogató
Hanghordozás -Nyugodt, kiegyensúlyozott, bátorító
-Őszinte
-Hangos
-Erélyes
-Sértegető
-Gúnyos
-Szarkasztikus
-Bíráló
-Csendes
-Motyogó
-Monoton
-Bizonytalan
-Elutasító
-Bíráló
-Szarkasztikus
-Kesergő
-Panaszkodó
Szófordulatok -Rendben van?
-Te mit gondolsz erről?
-Szükségem van…
-Szeretnék…
-Köszönöm
-Hagyd abba!
-Nehogy…
-Soha
-Megtiltom
-Csináld azonnal!
-Tűnj innen!
-A te hibád!
-Te mindig…
-Bocsánat
-Nem rajtam múlik
-Csak én vagyok az
-Igazából nem számít
-Nem tudom
-Nem bánom
-Tőled függ
Testbeszéd -Kiegyensúlyozott, nyílt gesztusok
-Szemkontaktus
-Mosoly
-Kemény gesztusok
-Megsérti mások személyes kommunikációs terét
-Szemforgatás
-Összehúzott szemöldök
-Kicsire összehúzza magát
-Görnyedt tartás
-Babrálás
-Kerüli a szemkontaktust
-Összehúzott szemöldök
-Hamis mosoly
-Babrálás

Néhány ok, ami miatt nehéz az asszertív kommunikáció

 • A másik személy összezavar vagy rád ijeszt.
 • A másik személy könnyen indulatos lesz, ez pedig megijeszt téged.
 • Nem vagy biztos abban, hogy mihez van jogod.
 • Nehezen döntesz.
 • Nem kapsz visszajelzést a másik személytől.
 • Kicsúszik a kezedből az irányítás.
 • Fáradtnak vagy feszültnek érzed magad.
 • Határozatlan, bizonytalan vagy.

6 egyszerű reggeli rutin, ami élvezhetőbbé teszi a reggeleidet. Töltsd le itt az eBookot!

Konklúzió

A meggyőződéseket és viselkedési formákat tanultként hoztuk magunkkal, azonban mégsem határozzák meg a végleges személyiségünket.

Az asszertivitás – a kommunikációs képességhez hasonlóan – kitartó munkával könnyedén fejleszthető. Néhány hónap alatt, akár a nulláról is látványos eredményeket lehet már elérni.

Olvass még több önfejlesztő cikket és legyél napról-napra hatékonyabb, boldogabb és gazdagabb! Kattints ide még több Misztersiker cikkhez!

A Facebook csoporthoz csatlakoztál már?

Még több hasznos cikk: